Wilt u een afspraak maken? klik dan hier onder voor meer informatie.

 

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Wilt u weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoedt? Raadpleeg dan uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekering.

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.
Bij de dekking voor oefentherapie wordt in de basisverzekering onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Niet chronische aandoeningen
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering, met als mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 niet het gewenste resultaat hebben. Als er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden vergoed. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Chronische aandoeningen
Per zorgverzekeraar kan het aantal vergoedingen verschillen. Voor het juiste aantal vergoedingen neem contact op met uw verzekering

Volwassenen - Niet chronische aandoeningen
Uit de basisverzekering wordt oefentherapie voor niet chronische aandoeningen niet vergoed. Er is alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.

Volwassenen - Chronische aandoeningen vernoemd op de chronische lijst
Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket.

Lijst met chronische aandoeningen in 2012 ingekort
Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de oefentherapeut wordt vergoed. Deze lijst is in 2012 ingekort. Het kan dus zijn dat een aandoening die voorheen op de lijst stond er nu niet meer op voorkomt. Chronische lijst kunt u bekijken op de site van de VvOCM.

Bent u niet aanvullend verzekerd en wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering? Dan moet u de behandeling contant betalen bij elk consult.
Contact:
Oefentherapie Mensendieck Merwesteijn
Het Palet.
Dudokplein 225b
3315 KH Dordrecht
Tel: 078-6140185
Mail: merwesteijn@mensendieckpraktijk.com